IOT GOWY ÖNÜMLER

biz hakdabiz hakda

“Dongguan Shangjia Kauçuk we Plastik Önümler Co., LTD” 2010-njy ýylda döredildi. Şanjiýa 5000 inedördül metr meýdany eýeleýär we takmynan 100 adam işleýär.Aýlyk önümçilik kuwwaty 2 million bölekden geçýär.Zawodymyzda şahadatnama bar: SGS, BSCI, SEDEX.BizhünärmeningSBR-de, günortanlyk torbalar, gaty sowadyjy, makiýaup sumkasy, galam halta, syçanjygy, noutbuk sumkasy we ş.m. ýaly neopren önümleri, DISNEY, DELIGO, Awstraliýa HOKKEY, TOYOTA we ş.m.

1

Näme üçin bizi saýlamaly?

Zawodymyz ýokary hilli daşky gurşawy goraýan neopren rezin önümçiligini ulanýar, OEM & ODM hyzmatyny, mugt dizaýny, mugt nusgalary goldaýar, arzan bahadan, şol bir wagtyň özünde önümiň hilini üpjün etmek üçin berk gözegçilik ulgamy bar.

 • Sgs , Bsci ede Sedex
 • ODM & OEM
 • Sitata soraň

Zawodymyz

Professional öndüriji

Hyzmatdaş hyzmatdaş

Win-win ýörelgesi

Aýratyn önümler

BIZI NEWS HABARLAR

 • Neopren näme üçin ulanylýar?

  Neopren köp ulanylyşy we peýdaly aýratynlyklary sebäpli giňden meşhur bolan sintetiki kauçuk materialdyr.Bu täzelikler makalasynda neopreniň ulanylyşyny we köpugurlylygynyň dürli pudaklarda möhüm material bolmagyna nädip serederis.Neopren işlenip düzüldi ...

 • Neopren haltalary näme üçin meşhur?

  Neopren haltalary moda we durmuş ýörelgesini basyp aldy we moda öňe çykýan we ýer ýüzünde ulanyjylaryň arasynda meşhurlyk gazandy.Bu köptaraply sumkalar oýun çalşyjy, bir stil sumkada stil we funksiýany yzygiderli garyşdyrýar.Bu makala ...

 • Haýsy koozlary sublimirläp bilersiňiz?

  Özbaşdaklaşdyrma dünýäsinde boýag-sublimasiýa çap etmek gündelik zatlary şahsylaşdyrylan eserlere öwürmek üçin meşhur usula öwrüldi.Içgileri sowuk saklamak üçin ulanylýan meşhur izolýasiýa ýeňleri, bu sungat görnüşiniň esasy kanwasyna öwrüldi.Bu gün w ...

 • Kooziler bankalara we çüýşelere laýyk gelýärmi?

  Soňky ýyllarda koozies içgileri sowuk saklamak üçin meşhur aksesuar boldy.Theseöne bu amatly esbaplaryň hem bankalara, hem çüýşelere laýyk bolup biljekdigi hakda pikir edip gördüňizmi?Indi geň galma!koozileriň köp taraplydygyny we dürli piwo saklamak ukybyny öwrenýäris ...